.

DUK MAIYI ISTIMNA’I BIYAMA KANSU BUKATA NA SHA’AWA AZABAN ALLAH YANA TARE DASU.

Back to top button