.
🏥 Magunguna

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

 

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji reni ne, kuma sukan iya haifar da tsanar ki a zuciyar sa.

 

🌼- Musu dashi
🌼- Ya fada ki qi yi
🌼- Ya sa doka ki tsallake
🌼- Ya fada kina fada
🌼- Daga murya fiye da nashi
🌼- Ya miki abu ki rena
🌼- Ya buqaceki a shimfida ki nuna kamar alfarma kike masa da kike bashi kan ki
🌼- Ki yaba wasu fiye dashi
🌼- Ya baki abu ki karba ko ki ajiye a wulaqance
🌼- Ya miki abu ba godiya
🌼- rashin tausaya masa
🌼- Maimaita abun da kin san yana sosa masa rai
🌼- Ki nuna tilasci yi miki abunda bai zama tilas ba
🌼- Qasqantar dashi a idon wasu
🌼- Nisantar kiran sa a shimfida
🌼- Yi masa gadara da iko akan wani abu
🌼- Wulaqanta mahaifiyar sa
🌼- Nuna masa wani yana abunda bayayi a gidan sa
🌼- Sa shi yana abunda yafi qarfin sa a gidan sa dan fitinar ki.
🌼- Zagin sa
🌼- Wulakanta shi, iyanyen sa ko ‘yan uwan sa
🌼- son tilasta masa yin abun da baya so
🌼- Sa ido akan rayuwar aikin sa da mu’amalar sa da mutanen sa
🌼- Sa masa sharadi akan abunda baki da iko a kai ko sai ya miki abu kafun ki amince masa da buqatar sa
🌼- Zaba masa wadda zai mu’amalanta
🌼- Kyaman ‘yan uwan sa
🌼- Kai shi qara wajen mutane
🌼- Masa bincike, kwakwafi da babakere a rayuwar sa
🌼- Shigan masa cikin ‘yancin sa na fita, spending kudin sa, mu’amala da dangi, abokanai ko abokanan hulda.
🌼- Shisshigi da babakere tsakanin sa da dangin sa da abunda yake musu.

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

 

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji reni ne, kuma sukan iya haifar da tsanar ki a zuciyar sa.

 

🌼- Musu dashi
🌼- Ya fada ki qi yi
🌼- Ya sa doka ki tsallake
🌼- Ya fada kina fada
🌼- Daga murya fiye da nashi
🌼- Ya miki abu ki rena
🌼- Ya buqaceki a shimfida ki nuna kamar alfarma kike masa da kike bashi kan ki
🌼- Ki yaba wasu fiye dashi
🌼- Ya baki abu ki karba ko ki ajiye a wulaqance
🌼- Ya miki abu ba godiya
🌼- rashin tausaya masa
🌼- Maimaita abun da kin san yana sosa masa rai
🌼- Ki nuna tilasci yi miki abunda bai zama tilas ba
🌼- Qasqantar dashi a idon wasu
🌼- Nisantar kiran sa a shimfida
🌼- Yi masa gadara da iko akan wani abu
🌼- Wulaqanta mahaifiyar sa
🌼- Nuna masa wani yana abunda bayayi a gidan sa
🌼- Sa shi yana abunda yafi qarfin sa a gidan sa dan fitinar ki.
🌼- Zagin sa
🌼- Wulakanta shi, iyanyen sa ko ‘yan uwan sa
🌼- son tilasta masa yin abun da baya so
🌼- Sa ido akan rayuwar aikin sa da mu’amalar sa da mutanen sa
🌼- Sa masa sharadi akan abunda baki da iko a kai ko sai ya miki abu kafun ki amince masa da buqatar sa
🌼- Zaba masa wadda zai mu’amalanta
🌼- Kyaman ‘yan uwan sa
🌼- Kai shi qara wajen mutane
🌼- Masa bincike, kwakwafi da babakere a rayuwar sa
🌼- Shigan masa cikin ‘yancin sa na fita, spending kudin sa, mu’amala da dangi, abokanai ko abokanan hulda.
🌼- Shisshigi da babakere tsakanin sa da dangin sa da abunda yake musu.

 

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

 

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji reni ne, kuma sukan iya haifar da tsanar ki a zuciyar sa.

 

🌼- Musu dashi
🌼- Ya fada ki qi yi
🌼- Ya sa doka ki tsallake
🌼- Ya fada kina fada
🌼- Daga murya fiye da nashi
🌼- Ya miki abu ki rena
🌼- Ya buqaceki a shimfida ki nuna kamar alfarma kike masa da kike bashi kan ki
🌼- Ki yaba wasu fiye dashi
🌼- Ya baki abu ki karba ko ki ajiye a wulaqance
🌼- Ya miki abu ba godiya
🌼- rashin tausaya masa
🌼- Maimaita abun da kin san yana sosa masa rai
🌼- Ki nuna tilasci yi miki abunda bai zama tilas ba
🌼- Qasqantar dashi a idon wasu
🌼- Nisantar kiran sa a shimfida
🌼- Yi masa gadara da iko akan wani abu
🌼- Wulaqanta mahaifiyar sa
🌼- Nuna masa wani yana abunda bayayi a gidan sa
🌼- Sa shi yana abunda yafi qarfin sa a gidan sa dan fitinar ki.
🌼- Zagin sa
🌼- Wulakanta shi, iyanyen sa ko ‘yan uwan sa
🌼- son tilasta masa yin abun da baya so
🌼- Sa ido akan rayuwar aikin sa da mu’amalar sa da mutanen sa
🌼- Sa masa sharadi akan abunda baki da iko a kai ko sai ya miki abu kafun ki amince masa da buqatar sa
🌼- Zaba masa wadda zai mu’amalanta
🌼- Kyaman ‘yan uwan sa
🌼- Kai shi qara wajen mutane
🌼- Masa bincike, kwakwafi da babakere a rayuwar sa
🌼- Shigan masa cikin ‘yancin sa na fita, spending kudin sa, mu’amala da dangi, abokanai ko abokanan hulda.
🌼- Shisshigi da babakere tsakanin sa da dangin sa da abunda yake musu.

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji

 

 

 

Zaman lafiyar ki da miji shi ne ki kiyaye wadannan abubuwa dan a wajen namiji reni ne, kuma sukan iya haifar da tsanar ki a zuciyar sa.

 

🌼- Musu dashi
🌼- Ya fada ki qi yi
🌼- Ya sa doka ki tsallake
🌼- Ya fada kina fada
🌼- Daga murya fiye da nashi
🌼- Ya miki abu ki rena
🌼- Ya buqaceki a shimfida ki nuna kamar alfarma kike masa da kike bashi kan ki
🌼- Ki yaba wasu fiye dashi
🌼- Ya baki abu ki karba ko ki ajiye a wulaqance
🌼- Ya miki abu ba godiya
🌼- rashin tausaya masa
🌼- Maimaita abun da kin san yana sosa masa rai
🌼- Ki nuna tilasci yi miki abunda bai zama tilas ba
🌼- Qasqantar dashi a idon wasu
🌼- Nisantar kiran sa a shimfida
🌼- Yi masa gadara da iko akan wani abu
🌼- Wulaqanta mahaifiyar sa
🌼- Nuna masa wani yana abunda bayayi a gidan sa
🌼- Sa shi yana abunda yafi qarfin sa a gidan sa dan fitinar ki.
🌼- Zagin sa
🌼- Wulakanta shi, iyanyen sa ko ‘yan uwan sa
🌼- son tilasta masa yin abun da baya so
🌼- Sa ido akan rayuwar aikin sa da mu’amalar sa da mutanen sa
🌼- Sa masa sharadi akan abunda baki da iko a kai ko sai ya miki abu kafun ki amince masa da buqatar sa
🌼- Zaba masa wadda zai mu’amalanta
🌼- Kyaman ‘yan uwan sa
🌼- Kai shi qara wajen mutane
🌼- Masa bincike, kwakwafi da babakere a rayuwar sa
🌼- Shigan masa cikin ‘yancin sa na fita, spending kudin sa, mu’amala da dangi, abokanai ko abokanan hulda.
🌼- Shisshigi da babakere tsakanin sa da dangin sa da abunda yake musu.

C.E.O_Founder_OF_Educatetimes _Auwal_Telan Gayu

Hello my Fallowers My Name is_Real_Auwal_Telan Gayu_ C.E.O_Founder OF_MR ATG News.com_my followers this is Whatsapp number_ 09133596443_ Only Whatsapp number Don't call me just send me your message Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button